Opieka Panaceum Sp. z o.o. - Opieka nad osobami starszymi

W większości polskich rodzin są osoby w podeszłym wieku wymagające szczególnej opieki, troski i różnorodnej pomocy w codziennych czynnościach, takich jak przygotowywanie posiłków, zakupy, sprzątanie itp. Każdy senior z uwagi na swój wiek potrzebuje specjalnego wsparcia, które nie zawsze może otrzymać od własnej rodziny. Często jego najbliższym brakuje czasu lub z innych powodów nie mogą zapewnić mu odpowiedniej opieki. Na przeciw takim potrzebom wychodzą osoby wykonujące zawód opiekunki osób starszych. Skorzystanie z takich usług jest dobrym rozwiązaniem jeśli nasz senior z uwagi na wiek lub chorobę potrzebuje pomocy wykonywaniu codziennych czynności. Opiekunka osób starszych zrobi zakupy, poda lekarstwa, zapewni opiekę higieniczną oraz zaleconą przez lekarza pielęgnację. Nie bez znaczenia jest również sam fakt dotrzymania przez taką osobę towarzystwa. Często nasz senior właśnie tego potrzebuje najbardziej. O przyznaniu pomocy w postaci regularnych wizyt opiekunki osób starszych decyduje opieka społeczna czyli ośrodek pomocy społecznej. Warunki skorzystania z takiej pomocy są zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania seniora i są one ustalane przez radę gminy. Należy pamiętać, że opiekunka osób starszych zapewnia jedynie pomoc. Opieka społeczna kieruje pomoc w postaci opiekunki jedynie w przypadku jeśli senior może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga jedynie pomocy. Dla starszych osób, które z uwagi na zły stan zdrowia lub bardzo podeszły wiek wymagają całodobowej opieki przeznaczony jest dom opieki. Może to być dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy lub placówka pielęgnacyjno-opiekuńcza. W zależności od stanu zdrowia i rodzaju pomocy jakiej wymaga senior podejmuje się decyzje o odpowiedniej dla niego formie domu opieki. Standardowo jeśli pomoc w postaci opiekunki osób starszych jest niewystarczająca osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy okresowo obejmuje całodobową pielęgnacją osoby przewlekle chore. Z kolei w zakładzie opiekuńczo-leczniczym kontynuuje się leczenie osób przewlekle chorych, wykonuje się badania, podaje leki oraz stosuje zalecenia wydane przez lekarza. Do zakładów tych mogą być także skierowane osoby, które zakończyły leczenie szpitalne jednak ze względu na swój stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie są zdolne do samoopieki. Do umieszczenia w domu opieki wymagana jest zgoda osoby, która ma zostać przyjęta ewentualnie zgody takiej może udzielić przedstawiciel ustawowy. Inną formą pomocy dla przewlekle chorych, starszych osób jest długoterminowa opieka pielęgniarska. Bez względu na to, czy nasz senior wymaga stałej opieki i pomocy medycznej, czy wystarczy tylko pomoc w codziennych czynnościach powinniśmy uświadomić sobie, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Naprzeciw naszym potrzebom wychodzi szereg instytucji a do nas należy tylko zorganizowanie odpowiedniej pomocy i opieki dla naszych bliskich w jesieni życia. baner1POLECAMY OPIEKA PANACEUM SP. Z O.O. - Profesjonalna opieka nad osobami starszymi Wrocław ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 50-016 Wrocław Tel. 796 205 409